Confidențialitate

Detalii

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice DigitalGIFT are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori a altei persoane.

Scopul colectării datelor este furnizarea de bunuri și servicii, iar digitalgift.ro garantează că nu le va folosi sau prelucra în alte scopuri fără consimțământul dumneavoastră.

Acest magazin online, operat de Digital Brain SRL, RO17555022, este înregistrat în Registrul Comerțului, având numărul de înregistrare: JO8/1166/2005.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor privind situația contului de pe contact@digitalgift.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, pentru reclamă, marketing și publicitate, statistică. De asemenea, furnizarea datelelor este necesară emiterii facturilor pentru bunurile livrate sau serviciile prestate. Refuzul dumneavoastră ne pune în imposibilitatea livrării.

Astfel, contact@digitalgift.ro poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin newsletterul săptămânal, și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

digitalgift.ro nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul digitalgift.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.

De asemenea, DigitalGIFT va furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai dupa ce ne-am asigurat printr-un contract că aceste informații sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, asiguratori.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele Judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteti adresa o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de email contact@digitalgift.ro.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.
Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra contului și parolei asociate accesului la serviciile site-ului, condiționate de logare.

În cazul accesării neautorizate a contului de către terțe persoane, DigitalGIFT nu își asumă nici o responsabilitate față de consecințele care pot apărea. Dacă utilizatorul constată o utilizare neautorizată a contului său, trebuie să își anunțe furnizorul în cel mai scurt timp.

Continuă